TIDSFÖRDRIV Varje höst hälsar skogen längs Oregon’s highway 18 förbipasserande med ett glatt leende. Det är ett  smiley ansikte bildat av träd. 

Designen är skapad av en blandning av douglasgran och lärk. Den planterades under en återplantering i området. Lärkträd har organiserats på ett sådant sätt att när de blir gula under hösten kommer det leende ansiktet fram och välkomnar dig.

 

Vill du veta lite mer?
Titta in på källan: https://www.designboom.com/design/trees-form-smiley-face-oregon-forest-03-09-2021/