Tony, 5 år, år får lära sig hålla i en kopparorm av mamma ” Hamringe, Tullinge.