STOCKHOLM Åtta personer har åtalats i ett omfattande assistansbedrägeri i Stockholms län. Åtalet som rör mångmiljonbelopp gäller grovt bidragsbrott, medhjälp till grovt bidragsbrott, grovt bedrägeri och grovt penningtvättbrott.

Den huvudåtalade, en man i norra Stockholms län, misstänks på olika sätt ha gett överdrivna och felaktiga uppgifter om sitt hälsotillstånd och därmed behov av assistans, står det på polisens hemsida.

Detta misstänks ha lett till felaktigt utbetalade belopp på upp till 18 miljoner kronor i assistansersättning. Det assistentbolag som arbetat åt honom har också ägts av nära anhöriga och flera av de som avlönats som assistenter har också varit anhöriga till mannen.

– Det rör sig inte sällan om mycket stora penningbelopp när det gäller brotten mot våra väldfärdssystem. I detta fall har det misstänkta bedrägeriet skett under många år och flera personer omfattas i det nu väckta åtalet, säger Per Wedsmark, vid bedrägerisektionen hos polisen i region Stockholm, till polisen.se.

Polisen har bland annat spanat utanför mannens tillfälliga bostad i norra Stockholms län. Arbetet har visat att mannens funktionsnivå är avsevärt högre än vad intygen beskriver. Detta har också styrkts genom bilder och filmer i beslagtagna mobiltelefoner.

Den brottsperiod som åtalet omfattar är åren 2011 till 2020. Under den aktuella perioden har mannen haft ett bedömt assistentbehov upp till över 20 timmar per dygn. Hjälpbehovet har bedömts som i det närmast totalt under vissa tidsperioder.

Förutom att ha lämnat oriktiga uppgifter om sitt hälsotillstånd och sina behov av hjälp har den assistans som getts inte heller utförts i den omfattning som uppgivits i assistansräkningarna.

Mannen/brukaren har också varit utomlands under längre perioder och under denna tid har det tagits ut assistentersättning trots att assistenterna som uppgetts ha arbetat inte varit med utomlands.

Bland åtalen märks det om grovt penningtvättbrott, som tre har åtalats för. De har i syfte att dölja pengarnas ursprung signerat oriktiga tidsredovisningar och upplåtit sina bankkonton för pengar/överföringar.

Det har också kunnat visas på oegentligheter i den assistans som rapporterats in från familjemedlemmar. De har samtidigt som de uppgivit att de utfört uppgifter jobbat på andra ställen eller ägnat sig åt andra dokumenterade aktiviteter, skriver polisen på hemsidan.

Rättegången inleds den 9 november i Attunda tingsrätt.