Region Stockholm har börjat omplacera ovaccinerad personal. Omplaceringen sker till arbetsuppgifter som inte är patientnära. Det är inte juridiskt möjligt att kräva att vårdpersonal ska vaccinera sig, däremot anser Region Stockholm att man har laglig rätt till att omplacera.

-Har vi ovaccinerad personal som jobbar nära sjuka patienter, då är det ju vår skyldighet att upprätthålla patientsäkerheten, säger Iréne Svenonius (M), finanslandstingsråd i Stockholm, till tv4.

Sedan i onsdags har 235 nya fall av bekräftad covid-19 rapporterats i länet. Totalt har nu 275 799 bekräftade fall konstaterats sedan pandemins start.

Tolv nya dödsfall har rapporterats sedan onsdags. Totalt har 4 433 dödsfall i länet rapporterats.

Helst vill regionen se att de som är ovaccinerade vaccinerar sig, enligt finanslandstingsrådet.