På grund av ökad smittspridning av Covid-19 rekommenderas kollektivtrafikresenärer i Stockholms län att använda munskydd vid varje resa, oavsett tid på dygnet. Den nya skarpare rekommendationen träder i kraft omedelbart. 

Den 7 januari infördes en rekommendation från Folkhälsomyndigheten att munskydd ska bäras i kollektivtrafiken i rusningstid under vardagar. Eftersom smittspridningen fortsätter att öka i Stockholms län rekommenderar smittskyddsläkaren i Region Stockholm att munskydd alltid ska bäras vid kollektivtrafikresor.

– Vi måste alla hjälpas åt för att minska spridningen av covid-19 och då är det särskilt viktigt att vi följer de rekommendationer som finns, säger SL:s trafikdirektör Fredrik Cavalli-Björkman. Därför bör alla som reser med SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänsten alltid använda munskydd.

Det är fortsättningsvis resenärens ansvar att ha med sig och använda munskydd i kollektivtrafiken. Munskydd kan köpas i spärrarna på tunnelbane- och pendeltågsstationer samt vid cirka 500 andra inköpsställen i direkt anslutning till kollektivtrafiken.

Vid SL:s kundtjänstcenter Sergels torg och Centralstationen kan resenärer som inte haft möjlighet att själva skaffa munskydd hämta mot uppvisande av giltig biljett.

Rekommendationen om att under hela dygnet bära munskydd vid kollektivtrafikresor är ett komplement till tidigare råd. Det viktigaste för att hindra smittspridning är att fortsätta hålla avstånd från andra. SL-resenärerna ska följa de tidigare rekommendationerna även när de bär munskydd:

 • Res inte med kollektivtrafiken om du har symptom.
 • Undvik onödiga resor för att inte själv bidra till trängsel.
 • Om du måste resa – försök att undvika rusningstid.
 • Planera din avgång i god tid och vänta in nästa avgång om det verkar vara trångt ombord.
 • Använd munskydd/ansiktsmask vid alla kollektivtrafikresor.

SL gör inga kontroller av hur rekommendationen om att använda munskydd efterlevs. Det innebär att SL:s personal inte kontrollerar att varje enskild resenär bär munskydd, inte heller kommer ordningsvakter att avvisa någon av smittskyddsskäl.

För den som arbetar i SL-trafiken är det arbetsgivaren, alltså företagen som SL har avtal med, som ansvarar för arbetsmiljön och därmed även frågan om munskydd.

Fakta – Nya lokala allmänna råd om munskydd i kollektivtrafiken i Stockholm

 • Den nya skarpare rekommendationen träder i kraft omedelbart och gäller till och med den 22 mars, med löpande omprövning utifrån epidemiologiskt läge i regionen.
 • Rådet omfattar personer födda 2004 och tidigare, det vill säga personer från gymnasieålder och äldre.
 • Det är den enskilda individens ansvar att se till att ha munskydd med sig. Munskydden bör vara kvalitetssäkrade engångsmunskydd (CE-märkta) och bäras och hanteras på rätt sätt.
 • Ett munskydd = en resa. Det är viktigt att du som resenär hanterar munskyddet smittsäkert och kastar det i papperskorgen efter användning. Släng det inte på golvet eller marken!

Så här använder du munskydd

 • För dig som reser med kollektivtrafiken rekommenderas engångsmunskydd, som du använder och sedan kasserar. Återanvänd inte. Munskyddet tar du på innan du kliver på bussen eller tåget. Behåll det på tills du lämnat kollektivtrafiken. 
 • Var noga med att dina händer är rena när du sätter på dig munskyddet och se till att det täcker näsa och mun. Rör sedan inte munskyddet när du har det på dig och sprita händerna igen när du tagit av det.
 • Kasta det använda munskyddet i papperskorg för att inte skräpa ned. Finns det ingen papperskorg kan du ta med det hem och slänga i hushållssoporna.

Detta meddelades idag som ett pressmeddelande av SL

Bild: Waldemar Brandt * Unsplasch