NÄRINGSLIV/ÖSTERÅKER: Som så många vet så har pandemin slagit hårt mot flertalet branscher, inte minst mot restaurang- och hotellbranschen. Österåkers kommunstyrelse föreslår att en tillfällig avgiftsfrihet för serveringstillstånd och vissa typer av markupplåtelser införs under året 2021.

– Det här är ett av flera sätt för oss att underlätta för företagen i Österåkers kommun i denna utmanande tid. De lokala företagen är avgörande för vår kommun och det är viktigt att vi alla i Österåker gör vad vi kan för att stötta dem, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsen ordförande

Förslaget innebär att det under 2021 införs en tillfällig avgiftsfrihet för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, samt upplåtelse av allmän platsmark avseende marknader, kiosk och food truck, uteserveringar samt torgplats. Avgiftsfriheten gäller till en början för år 2021. Beslut om förslaget fattas av Kommunfullmäktige den 8 mars.

Österåkers kommun har sedan pandemin bröt ut för snart ett år sedan vidtagit flera olika typer av stödåtgärder för det lokala näringslivet. Bland annat har en företagsakut för rådgivning startats, betalningstider har förlängts, tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärende har skjutits fram och besöksnäringsarbetet skiftade fokus från en internationell till en nationell målgrupp.

Det meddelade Österåker kommun på sin hemsida 9 februari