Räknar du sekunderna från det att du ser blixten tills du hör mullret? Tror du också att det är lika många kilometer bort som åskan är ? Du är inte ensam. 

Faktum är att blixten är närmare än du tror.

Om du ska räkna ut hur många kilometer bort som blixten är så ska du räkna antalet sekunder och dividera det med tre, då får du det rätta svaret. Du behöver alltså hinna räkna till tre för att blixten ska vara en kilometer bort.

Det gäller dock enbart för lodräta urladdningar, mellan moln och mark. Det kan också blixtra vågrätt, mellan molnen, på flera kilometers höjd, det är då det kan blixtra rakt ovanför dig men ändå ta flera sekunder innan ljudet hörs.

Källa: SMHI