STOCKHOLM – EN STÄNDIGT VÄXANDE STAD Stockholms invånarantal växer för varje år och med denna behovet av bostäder. Trycket på att vaska fram bostäder i Stockholmsregionen är stort och det sker inte i takt med tillströmningen av människor. Flera nya områden har dock vuxit fram,…